MIA, subsidie voor laadpalen

Met de MIA (Milieu-investeringsaftrek) profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Om aanspraak te maken op de aftrek moet u binnen de 3 maanden na aanschaf van uw laadpalen een melding maken van uw investering in het eLoket van de RVO. Dit gebeurt via eHerkenning.

 

Voorwaarden MIA subsidie

 • Type investering: de investering staat in de Milieu- en Energielijst. Oplaadpunten voor elektrische voer- of vaartuigen vind je terug onder bedrijfsmiddelcode G 3720. Ook voor investeringen in zware elektrische voertuigen (F 3721) kan je een beroep doen op de MIA.
 • Soort oplaadpunt: het oplaadpunt beschikt over een systeem dat permanent verbonden is met het internet en waarbij de communicatie volgens het Open Charge Point Protocol (versie 1.6 of hoger) met minimaal een CS-certificaat verloopt.
 • Gebruiksvereisten: het oplaadstation wordt gebruikt om elektrische voertuigen te laden of te ontladen. Het gaat hierbij uitsluitend om eigen personenauto’s, bestelauto’s of motorfietsen.
 • Plaats oplaadpunt: het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein. Dit mag ook gehuurd terrein zijn of een huisadres wanneer er geen alternatief werkadres is (bv. voor zzp’ers).
 • Bedrag van de investering: de totale kostprijs van je laadpunt bedraagt ten minste € 2.500.

Meer weten over de MIA subsidie? Neem vrijblijvend contact met ons op, of bel ons direct via 0800 555 77 55.

mia subsidie
mia subsidie voor laadpalen

Rekenvoorbeeld MIA

Stel: als ondernemer met een totale fiscale winst van € 450.000 investeer je in 2023 in een aantal laadpalen voor uw bedrijfsparkeerplaats. De totaalwaarde van uw investering bedraagt zo’n € 75.000. Hoe rekent u dan uit hoeveel voordeel u haalt uit deze laadpaal subsidie? Onderstaande drie stappen geven u daar antwoord op.

 • 1. berekenen belastbaar bedrag: u hebt recht op een investeringsaftrek van 45% van het totale investeringsbedrag (75.000 x 0,45 = € 33.750). Trekken we dat af van u totale fiscale winst? Dan bekomen we een belastbaar bedrag van € 416.250 in plaats van €450.000.
   
 • 2. voordeel MIA berekenen: de vennootschapsbelasting bedraagt momenteel € 25,8% (bij fiscale winst hoger dan € 200.000). Hoeveel bedraagt de vennootschapsbelasting met MIA? Dat is 416.250 x 0,258 = € 107.392.  Zonder MIA is dat 450.000 x 0,258 = € 116.100.
   
 • 3. verschil bekijken: om te weten hoeveel het fiscale voordeel bedraagt dankzij de MIA trekt u beide bedragen van elkaar af: 116.100 – 107.392. Dit resulteert in een fiscaal voordeel van € 8.708.

Meer weten over de MIA subsidie? Neem vrijblijvend contact met ons op, of bel ons direct via 0800 555 77 55.